Copyright


Deze website is eigendom van Para. Het auteursrecht op de inhoud ervan behoort toe aan Para. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Para mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Para tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Para is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Para en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder waarschuwing op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Para kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Para geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Para niet aansprakelijk is voor enige directe of indirect gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie of materiaal van websites en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Para.
Links met andere websites zijn alleen bedoeld om de gebruiker van deze websites te wijzen op het bestaan van desbetreffende sites. Para heeft geen invloed op bedoelde sites en een link met een website betekent niet dat Para die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt.